Polityka prywatności

Jak wykorzystujemy Twoje dane oraz pliki cookies?

I. Wstęp

OMEGA Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej OMEGA PILZNO (dalej jako Grupa OMEGA PILZNO) podejmują wszelkie możliwe starania aby zapewnić bezpieczeństwo powierzanych nam danych osobowych, mając świadomość, że dane osobowe mają wartość i wymagają właściwej ochrony.
Priorytetem Grupy OMEGA jest informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z uwagi na treść obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Polityka prywatności stanowi syntezę podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich przetwarzania i praw jakie przysługują podmiotom, których dane przetwarzamy. Ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby. Nie przetwarzamy danych osobowych, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami, chyba że dysponujemy inną przesłanką legalizującą, np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa.

II. Grupa OMEGA PILZNO – Administratorzy danych osobowych

W skład Grupy OMEGA PILZNO wchodzą następujące spółki:

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których którakolwiek ze spółek Grupy OMEGA PILZNO jest/będzie administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe spółki Grupy OMEGA PILZNO pozyskały z innych źródeł. Grupa OMEGA PILZNO realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

III. Kontakt

Aby umożliwić Państwu kontakt z nami we wszystkich prawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych podajemy dane kontaktowe Grupy OMEGA PILZNO:
e-mail: rodo@omega-pilzno.com.pl
adres: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno z dopiskiem RODO

IV. Operacje przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Grupę OMEGA PILZNO lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną
  1. Informacje ogólne
   Osoby fizyczne, które odwiedzają strony internetowe Grupy OMEGA PILZNO lub korzystają z usług świadczonych przez Grupę OMEGA PILZNO drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazują. Zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
  2. Pliki logowania
   Przy każdym wywołaniu strony internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego komputera, który dokonuje otwarcia strony. Następuje pobranie następujących danych:

   • informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji,
   • system operacyjny użytkownika,
   • adres IP użytkownika,
   • data i godzina wywołania strony,
   • strony internetowe, z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową(tzw. referrer),
   • strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika przez naszą stronę internetową.

   Dane są także zapisywane w plikach logowania naszego systemu. Zapis danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca. Na podstawie tych danych nie można zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest dostępny tylko w maskowanej formie. Przekazane dane są także zachowywane i przetwarzane w celu analizy błędów oraz w celach statystycznych w pliku dziennika. Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić udostępnienie strony dla komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji. Zapisywanie w plikach logowania ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych w celach marketingowych nie ma miejsca.

  3. Pliki Cookies
   W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki danych informatycznych, zapisywanych i przechowywanych na komputerze, tablecie lub smartphonie przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są w celach:

   • dostosowania stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
   • personalizacji treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
   • tworzenia statystyk, tłumaczących sposoby korzystania z serwisów internetowych przez użytkowników co umożliwia ulepszanie ich budowy i zawartości strony [tzw. contentu];
   • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), pozwalającej na pominięcie logowania na każdej podstronie serwisu;
   • zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika strony internetowej.

   Stosujemy trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danej strony internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w komputerze, tablecie lub smartphonie przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.
   Dane osobowe zbierane przy użyciu ciasteczek są zaszyfrowane, by uniemożliwić dostęp do nich osobom niepożądanym i nieuprawnionym. Zbierane są wyłącznie w celu wykonania na rzecz użytkownika określonych funkcji.
   Grupa OMEGA PILZNO informuje, że większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia, które pozwalają na domyślną akceptację cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na monitorowanie Państwa aktywności w witrynie internetowej, mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies. Ponadto mają Państwo prawo i możliwość do dokonania w swojej przeglądarce internetowej takich ustawień dotyczących plików cookies, które automatycznie zablokują ich obsługę. Korzystanie z naszej strony internetowej bez wykorzystania cookies jest możliwe, jednak w pojedynczych sytuacjach może dojść do ograniczeń w jego trakcie.
   Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej:

   • Przeglądarka Firefox
   • Przeglądarka Chrome
   • Przeglądarka Internet Explorer
   • Przeglądarka Opera
   • Przeglądarka Safari

   W celu analizy zachowań użytkowników używamy Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (dalej zwanej „Google”). Jednakże zleciliśmy Google anonimizację Państwa adresu IP przed analizą zachowania użytkownika w sieci. Wprowadziliśmy odpowiednie wpisy w kodzie programowym Google Analytics.
   Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Cookies wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami tymczasowymi lub trwałymi, których maksymalna ważność z reguły nie przekracza dwóch lat. Informacje wytworzone przez cookies dotyczące wykorzystania przez Państwa strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w USA i tam przechowywane.
   Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do serwera Google w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach, na które nie mamy wpływu, pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam zostaje skrócony. W ramach naszego zlecenia Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
   Co istotne, mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu i przekazywaniu danych wytworzonych przez cookies (Google’a), a dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  4. Formularze kontaktowe
   Strony internetowe Grupy OMEGA PILZNO umożliwiają nawiązania kontaktu z poszczególnymi spółkami Grupy OMEGA PILZNO. Stosujemy formularze kontaktowe i aplikacyjne odnośnie pracy i współpracy. W ramach korzystania z wymienionych ankiet zwykle konieczne jest, aby przekazali nam Państwo swoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail). Dane te przekazane przez Państwa w formularzu online są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko w ramach i w celu opracowania Państwa zapytania i ich wykorzystanie następuje tylko za wyraźną zgodą Państwa.
  5. Korespondencja elektroniczna
   Niezaszyfrowane wiadomości e-mail, które są przesyłane przez Internet, nie są wystarczająco chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.
 2. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Grupą OMEGA PILZNO w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy
  Od osób fizycznych, które kontaktują się z nami w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi naszych usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości. Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.
 3. Przetwarzanie danych osobowych klientów i potencjalnych klientów
  Grupa OMEGA PILZNO przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z naszymi klientami niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe, dane członków organów osób prawnych). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się Grupa OMEGA PILZNO, w tym zarówno system CRM. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe.
 4. Przetwarzanie danych osobowych końcowych użytkowników narzędzi online
  W sytuacji, gdy udostępniamy klientom określone produkty lub usługi w trybie online (sieci internet), przetwarzamy dane osobowe użytkowników końcowych tego rodzaju produktów i usług. Zwracamy uwagę, że informacje dotyczące cookies i logów dostępów podane przez nas wcześniej znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osób fizycznych korzystających z produktów lub usług oferowanych w trybie online.
 5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników przewozu
  Grupa OMEGA PILZNO przetwarza dane osobowe uczestników przewozu, a klauzula informacyjna dla tej grupy osób znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem https://omega-pilzno.com.pl/polityka-prywatnosci
 6. Monitoring
  Na terenie obiektów/nieruchomości, które Grupa OMEGA PILZNO korzysta w ramach prowadzonej działalności zazwyczaj funkcjonuje monitoring wizyjny. Miejsca, na terenie których funkcjonuje monitoring wizyjny są oznaczone odpowiednim znakiem graficznym.

V. Podstawy prawne przetwarzania

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Grupę OMEGA PILZNO lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną opiera się na różnych podstawach prawnych przetwarzania w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe osób, które wypełniają formularz internetowy/ kontaktowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy. Niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Grupą OMEGA PILZNO w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy odbywa się w oparciu o
  1. zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do Grupy OMEGA PILZNO lub
  2. w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę lub
  3. na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych – klientów OMEGA PILZNO opiera się na:
  1. usprawiedliwionym interesie Spółki Grupy OMEGA PILZNO jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń);
  2. zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing);
  3. wykonania zawartej umowy
  4. obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
 4. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:
  1. usprawiedliwionym interesie spółki Grupy OMEGA PILZNO jako administratora danych (zwłaszcza w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych);
  2. zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing).
  3. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. Jeżeli końcowy użytkownicy są również klientami Grupy OMEGA PILZNO podstawy prawne przetwarzania ich danych są takie same jak w odniesieniu do klientów Grupy OMEGA PILZNO opisane powyżej. Jeśli zaś nie są oni klientami, podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest w zależności od sytuacji i rodzaju danych osobowych bądź zgoda osoby fizycznej (w tym w szczególności zgoda na e-mail marketing lub telemarketing) lub usprawiedliwiony interes Spółki Grupy OMEGA PILZNO jako administratora danych (np. w zakresie dostarczania usługi zamówionej przez klienta, w zakresie czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).
 6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych uczestników przewozu zostały opisane na stronie: omega-pilzno.com.pl/polityka-prywatnosci/ w zakładce „Klauzula informacyjna dla uczestników przewozu”
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu uzasadniony interes administratora danych, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na terenie monitorowanym

VI. Okres przetwarzania danych

Czas, przez jaki spółki Grupy OMEGA PILZNO przetwarzają dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalizującej przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku, gdy Grupa OMEGA PILZNO przetwarza dane osobowe na podstawie:

W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

VII. Odbiorcy danych

Dane osobowe przekazujemy innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa., zachowując przy tym wysoki stopień bezpieczeństwa w celu ochrony tych danych. Możemy przekazywać Państwa dane osobowe firmom lub innym współpracownikom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, przykładowo w celu zapewnienia wsparcia technicznego, aby ocenić przydatność tej strony internetowej do celów marketingowych lub innego rodzaju udostępniania serwisu. Zawarliśmy z tymi partnerami umowy, aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszych wytycznych i w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności i innymi odpowiednimi środkami mającymi na celu zapewnienie poufności i bezpieczeństwa. Państwa dane osobowe są przekazywane tym podmiotom i innym osobom trzecim tylko, o ile jest to niezbędne, aby wykonać usługi, których Państwo zażądali lub które Państwo autoryzowali, aby chronić Państwa i nasze prawa, własność lub bezpieczeństwo lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązujących ustaw, przepisów sądowych lub przepisów pozostałych urzędów lub jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych lub karnoprawnych lub procesu sądowego.
Odbiorcami danych osobowych, które spółki Grupy OMEGA PILZNO przetwarzają jako administrator danych osobowych mogą być:

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Spółki Grupy OMEGA PILZNO jako administratorzy danych odpowiadają za realizację praw osób fizycznych dotyczących ich danych osobowych.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Uznany operator logistyczny w transporcie całopojazdowym FTL

Umów się na konsultacje

Dowiedz się, ile możesz zyskać

  Obszar działań:

  Obszar zainteresowań: